PRIVACYVERKLARING

Hoe gaat Academischrijden.nl om met uw persoonsgegevens?

Academischrijden.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Academischrijden.nl, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Academischrijden.nl verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt:

  1. Uw naam
  2. Uw emailadres

Waarom Academischrijden.nl deze gegevens nodig heeft.

Academischrijden.nl verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan Academischrijden.nl uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Academischrijden.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Worden uw gegevens gedeeld?

Academischrijden.nl verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek
Academischrijden.nl gebruikt google analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken.
Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar  info@academischrijden.nl. Academischrijden.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Academischrijden.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.

Post- en vestigingsadres:
Academischrijden

Beilerweg 4
9414 TK
Hooghalen
06-18354862

kvk: 04082101
https://www.academischrijden.nl