Academischrijden > Blog > Rechtrichtende buigingsoefeningen

Rechtrichtende buigingsoefeningen

Appuyeren

Het appuyeren is eigenlijk een travers over de diagonaal. Het paard loopt tijdens het appuyeren over de diagonaal in de lengtebuiging en kijkt in de richting waar het heen gaat. Het paard beweegt voorwaarts zijwaarts en de achterbenen treden om en om richting het zwaartepunt. De voorhand gaat tijdens het

De renvers

De renvers is een oefening waarbij het paard met de voorhand naar binnen is gesteld en de achterhand naar buiten is gesteld.   Het paard is in de lengte gebogen en kijkt in de richting waar hij heen loopt. De renvers is een oefening op twee hoefslagen en 3 of

De travers

De travers is een oefening waarbij de voorhand rechtuit over de hoefslag gaat en de achterhand naar binnen is gesteld. Het paard  is gesteld in de richting waar het naar toe gaat. In de travers worden beide buitenachterbenen getraind. Het is een oefening op twee hoefslagen en 3 of 4

De schouderbinnenwaarts

De schouderbinnenwaarts is een zijgang waarbij het paard op twee hoefslagen en in drie (of vier) sporen loopt.   Het lichaam is gebogen in de lengtebuiging, waarbij het paard in een voorwaarts zijwaartse beweging loopt. Het buitenachterbeen van het paard loopt op een spoor het binnenachterbeen en buitenvoorbeen lopen op

De 6 stappen van het rechtrichten

De 6 stappen van het rechtrichten zorgen ervoor dat het paard in balans komt. Het paard wordt een soepel, buigzaam, wendbaar en rechtgericht paard, dat zijn werk tot op hoge leeftijd kan uitvoeren.                                   

error: Content is protected !!