Elk mens en elk paard hebben een zwaartepunt.

Het zwaartepunt van een paard zit net achter zijn voorbenen, in het midden van zijn lichaam.
Ons zwaartepunt zit in het midden, ter hoogte van de navel tegen de ruggengraat aan.

Tijdens het rijden moeten we het zwaartepunt van onszelf en ons paard boven elkaar zien te houden,
anders zijn we niet in balans, en wordt het evenwicht verstoort.

Door de natuurlijke scheefheid van het paard zit het zwaartepunt vaak niet in het midden maar is het verschoven naar een van de voorbenen.

Dit kan geen kwaad zo lang we maar niet op het paard gaan rijden.

Als we ons paard willen berijden is het belangrijk dat we het paard gaan gymnastiseren zodat het soepeler en sterker wordt, en dat de achterhand steeds meer gewicht op kan gaan nemen.

Als dit gebeurt zal het zwaartepunt steeds beter in het midden blijven en dit is nodig om een ruiter te kunnen dragen en om de voorhand te ontlasten en overbelasting bij het paard te voorkomen.